Podcast XI NÊ PHI LÊ | Vietcetera
Billboard banner
Podcast XI NÊ PHI LÊ

XI NÊ PHI LÊ

Giới Thiệu

“Nếu như một bộ phim được ví như một miếng thịt, thì podcast này sẽ biến miếng thịt đó thành một miếng phi-lê!” Podcast XI NÊ PHI LÊ của Vietcetera là nơi mà hosts Lucas Luân Nguyễn và Zack Lê sẽ không ngại mổ xẻ, cắt lát, áp chảo,…những bộ phim/ series phim đáng chú ý thành các miếng phân tích “vừa miệng” cho khán giả. Đăng bởi: Xi Nê Phi Lê