Bóc Term: Retail Therapy - Buồn thì mua sắm! | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc Term: Retail Therapy - Buồn thì mua sắm!

Retail therapy là một giải pháp trị liệu tâm lý mà ai cũng đã trải nghiệm. Nhưng liệu chúng có tác dụng không? Hay chỉ là một chiêu trò của chủ nghĩa tiêu dùng?

Retail Therapy hay còn gọi là 'trị liệu mua sắm'