#Đầu tư cá nhân - Trang 2 | Vietcetera

#Đầu tư cá nhân

5 Cơ hội kiếm tiền trong thời đại công nghệ

5 Cơ hội kiếm tiền trong thời đại công nghệ

Định nghĩa tầng lớp trung lưu không thay đổi nhiều--công việc ổn định, có khả năng lập gia đình nếu muốn, có thể mua nhà và đi du lịch. Nhưng để đạt được những điều nói trên thì khó hơn bao giờ hết. Vì thế, đã đến lúc tìm hiểu một vài công việc làm thêm ngoài giờ, đây là những gợi ý từ Vietcetera.