#Diễn viên | Vietcetera

#Diễn viên

Ba lựa chọn của Seo Ye Ji

Ba lựa chọn của Seo Ye Ji

Im lặng đến cùng, kịch liệt phản đối hay đóng vai nạn nhân - Đâu mới là kịch bản tốt nhất để giải vây cho “điên nữ" Seo Ye Ji trong bê bối lần này?