#Diễn viên | Vietcetera
Billboard banner

#Diễn viên

Ba lựa chọn của Seo Ye Ji

Điện Ảnh

Ba lựa chọn của Seo Ye Ji

Im lặng đến cùng, kịch liệt phản đối hay đóng vai nạn nhân - Đâu mới là kịch bản tốt nhất để giải vây cho “điên nữ" Seo Ye Ji trong bê bối lần này?
chu ng
chu ng

15 Thg 04