#McKinsey & Company | Vietcetera
Billboard banner

#McKinsey & Company

Cẩm nang đầu tư tại Việt Nam: Trò chuyện cùng WeWork và các chuyên gia thị trường

Xu Hướng Kinh Doanh

Cẩm nang đầu tư tại Việt Nam: Trò chuyện cùng WeWork và các chuyên gia thị trường

COVID-19 đã làm thay đổi cách vận hành của rất nhiều doanh nghiệp cũng như cách chúng ta làm việc, để đón đầu những thách thức trong tương lai, các doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển một cách linh hoạt và phù hợp với trạng thái "bình thường mới" của nền kinh tế Việt Nam.