Tết nay tinh giản. Tặng gì để bày tỏ lòng tri ân và cầu chúc vạn sự may mắn? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tết nay tinh giản. Tặng gì để bày tỏ lòng tri ân và cầu chúc vạn sự may mắn?

Sông Cái Distillery gửi gắm thông điệp: "Năm 2021 sẽ là năm tất cả chúng ta gặt hái thành quả của sự chăm chỉ, hy sinh, siêng năng đã gieo trồng từ năm trước."

Nguồn: Sông Cái Distillery

Editor's Pick