Thế hệ trẻ có đang đánh mất đức tính cao quý của người Việt? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Thế hệ trẻ có đang đánh mất đức tính cao quý của người Việt?

Thế hệ trẻ có đang đánh mất đức tính cao quý của người Việt?

Người trẻ vô ơn và lãng quên quá khứ? Ngưng ngay các quy chụp đi và nhìn vào những minh chứng thực tế này. Đã đến lúc hô to "Tự hào quá, người trẻ Việt ơi!"

QUẢNG CÁO
Yêu thích