Trang cá nhân của Thu Uyên tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Thu Uyên
Writer

Thu Uyên

Thu Uyên là một biên tập viên sách và là người viết lách tự do.

“Tôi không tin bạn sẽ thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình chỉ dựa vào một bài viết, hay một cuốn sách. Tôi chỉ mong tôi đã gieo một hạt mầm trong bạn. Khi điều kiện thuận lợi, khi bạn gặp những sự kiện, những con người, hạt mầm ấy sẽ lớn lên.”

Facebook: https://www.facebook.com/oliviauyennguyen/