Trang cá nhân của Linh Cục Gạch tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Linh Cục Gạch
Writer

Linh Cục Gạch

Là thạc sĩ tài chính ngân hàng, Linh theo đuổi sở thích viết trong các lĩnh vực tài chính cá nhân, khai vấn sự nghiệp.

Là 9x đời đầu điển hình, Linh tốt nghiệp cao học ngành Tài chính ngân hàng và làm việc cho những ngân hàng nước ngoài hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên sau 5 năm, Linh nhận ra mình không ...