Trang cá nhân của Trân Lê tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Trân Lê
Editor

Trân Lê

Sau 4 năm đồng hành cùng Vietcetera, cô ấy đã từ em bé (intern) trở thành chị cả (manager) của team nội dung.

Trước khi lên chức chị cả, cô ấy là creator của series meme học và tuần nào cũng nổ não để viết Bổ Não. Mọi người thường hay đùa rằng cô ấy là "hóa thạch" của công ty V. Siêu năng lực của cô ấy là ngồi cười một mình.