"Tiền ghe thì vẫn chia ra nhưng lèm bèm vẫn lèm bèm!" | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

"Tiền ghe thì vẫn chia ra nhưng lèm bèm vẫn lèm bèm!"

"Tiền ghe thì vẫn chia ra nhưng lèm bèm vẫn lèm bèm!"

Chuyện hai ông này chèo thuyền dạo cho khách dọc sông Hoài, Hội An.

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích