Maztermind và ván cờ không người thua của nhà sáng lập Toàn Nguyễn | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Maztermind và ván cờ không người thua của nhà sáng lập Toàn Nguyễn

Maztermind và ván cờ không người thua của nhà sáng lập Toàn Nguyễn

Sau 1.000 sản phẩm mà Toàn Nguyễn và The Craft House đã tạo ra, cuối cùng đã đến lúc anh tung át chủ bài.

Nguồn: Guy Trương cho Vietcetera

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích