Tóm Lại Là: Social distancing là gì? Đã đến lúc công ty cho bạn ở nhà? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tóm Lại Là: Social distancing là gì? Đã đến lúc công ty cho bạn ở nhà?

Cách ly xã hội đã giúp Vũ Hán chiến thắng dịch bệnh. Tới nay thì có phải là lúc công ty và trường học cho bạn ở nhà?

Tóm Lại Là: Social distancing là gì? Đã đến lúc công ty cho bạn ở nhà?