Tóm Lại Là: Việt Nam sắp phải nhập khẩu cô dâu? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Tóm Lại Là: Việt Nam sắp phải nhập khẩu cô dâu?

Tóm Lại Là: Việt Nam sắp phải nhập khẩu cô dâu?

Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam đang ở ngưỡng mất cân bằng trầm trọng. Những nam thanh niên FA có thể sẽ phải tiếp tục FA trong khoảng thời gian dài.

Nguồn: Shutterstock

QUẢNG CÁO
Yêu thích