Tóm Lại Là: Voi chết vì ăn pháo nổ - Tàn ác hay tai nạn? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tóm Lại Là: Voi chết vì ăn pháo nổ - Tàn ác hay tai nạn?

Tóm lại là, sự kiện sát hại voi bằng pháo nổ đã khiến cho chúng ta suy nghĩ về cách ta đối xử với thiên nhiên như thế nào? Liệu con người có thực sự là độc ác?

Tóm Lại Là: Voi chết vì ăn pháo nổ - Tàn ác hay tai nạn?

Editor's Pick