Xem Video Kinh nghiệm tạo thương hiệu trong ngành F&B Việt Nam [Alive And Kicking Ep.3] | Vietcetera
Billboard banner
Kinh nghiệm tạo thương hiệu trong ngành F&B Việt Nam [Alive And Kicking Ep.3]

Kinh nghiệm tạo thương hiệu trong ngành F&B Việt Nam [Alive And Kicking Ep.3]

30:138018 lượt xem
Đã sao chép
Là đối tác của BAEMIN, Pizza 4P’s, Marou, Rooster Beers,... và nhiều thương hiệu lớn trong ngành F&B tại Việt Nam, Rice Creative có những kinh nghiệm rất thú vị khi làm việc với các khách hàng trẻ trung, năng động này. Cùng nghe những chia sẻ từ Joshua Breidenbach tại Rice nhé. Video này được tài trợ bởi La Vie. Nghe dưới dạng Podcast: http://bit.ly/AnKEp3Spot