Xem Video Cách hòa nhập một món ăn vào nền văn hóa ẩm thực Việt [Alive & Kicking Ep.4] | Vietcetera
Billboard banner
Cách hòa nhập một món ăn vào nền văn hóa ẩm thực Việt [Alive & Kicking Ep.4]

Cách hòa nhập một món ăn vào nền văn hóa ẩm thực Việt [Alive & Kicking Ep.4]

10:451281 lượt xem
Đã sao chép
Thịt bò WAGYU nổi tiếng cũng không thể dễ dàng thành công tại một nền văn hóa ẩm thực khác như Việt Nam được. Cùng Vietcetera tìm hiểu xem cần đầu tư bao nhiêu công sức để một món ăn có thể hòa nhập vào một nền văn hóa khác nhé. Video này được tài trợ bởi Perrier