Xem Video Hậu Covid, ngành F&B Việt Nam rút ra những bài học gì? [Alive & Kicking Ep.1] | Vietcetera
Billboard banner
Hậu Covid, ngành F&B Việt Nam rút ra những bài học gì? [Alive & Kicking Ep.1]

Hậu Covid, ngành F&B Việt Nam rút ra những bài học gì? [Alive & Kicking Ep.1]

30:0712.8 N lượt xem
Đã sao chép
Gặp gỡ đội ngũ đằng sau Layla and Summer Experiment để hiểu sâu sắc hơn về bức tranh của ngành F&B Việt Nam và cách mà họ đang tìm thấy những điểm sáng trong tình thế khó khăn bởi Covid. Video được tài trợ bởi Perrier. Nghe dưới dạng Podcast trên: - Spotify: https://open.spotify.com/episode/6xGE51bueVJFk4IKBvwQ4Q?si=SWNy_F03QMyWeEcyacXJcw Liên hệ với chúng mình qua email: team@vietcetera.com Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/ Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera Đọc những bài viết của chúng mình tại: https://vietcetera.com