Xem Video Có những podcast... không thể nào quên! | Vietcetera
Billboard banner
Có những podcast... không thể nào quên!

Có những podcast... không thể nào quên!

03:472486 lượt xem
Đã sao chép
Trong vòng Casting, Vietcetera đã nhận được hơn 600 bài dự thi. Cả trăm câu chuyện có đủ chủ đề, đủ giọng nói, đủ cách tiếp cận,... Thế nhưng có những bài dự thi gây được ấn tượng rất sâu đậm, nhưng hỏi lý do thì... không giám khảo nào diễn tả được. Thôi thì đành nhờ mọi người nghe thử xem có thấy ấn tượng như các giám khảo không nhé. À, nếu muốn nghe những bài dự thi xuất sắc lọt vào vòng trong thì vào website của cuộc thi nhé: castcamp.vietcetera.com #CastCamp2021 #TheNextPodcasters