Xem Video Màn thông báo kết quả "thót tim" tại CAST CAMP 2021 | Vietcetera
Billboard banner
Màn thông báo kết quả "thót tim" tại CAST CAMP 2021

Màn thông báo kết quả "thót tim" tại CAST CAMP 2021

05:398996 lượt xem
Đã sao chép
Thông báo kết quả qua email thì quá là bình thường rồi. Vì vậy Vietcetera đã thực hiện "một cú lừa" và tranh thủ ghi lại phản ứng của 21 đội dự thi đã vượt qua vòng Casting tại Cast Camp 2021. Mời các bạn cùng xem nhé. Bạn có thể tìm hiểu về Cast Camp và xem các nội dung thú vị tại http://castcamp.vietcetera.com/ #CastCamp2021 #TheNextPodcasters