Xem Video B Ray từng diss cả anh Thai VG? | Gặp Nhau Giữa Tuần EP02 Highlight - Thai VG, JustaTee, B Ray | Vietcetera
Billboard banner
B Ray từng diss cả anh Thai VG? | Gặp Nhau Giữa Tuần EP02 Highlight - Thai VG, JustaTee, B Ray

B Ray từng diss cả anh Thai VG? | Gặp Nhau Giữa Tuần EP02 Highlight - Thai VG, JustaTee, B Ray

04:255929 lượt xem
Đã sao chép
Tập 2 của Gặp Nhau Giữa Tuần mang đến dàn khách mời xịn xò là Thai VG, JustaTee và B Ray. Bạn có thể xem đầy đủ tập này trên @radioontv nhé.

Follow RadioOnTV:
• YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCDtrH0GklWIjbevreDgcSRA
• TikTok: https://www.tiktok.com/@radioon.tv
• Facebook:  https://www.facebook.com/RadioOnTV24
• Instagram:  https://www.instagram.com/radioon.tv

Media partner: BeatVN
Venue Sponsor: The SentryP

#SpaceSpeakersGroup #Vietcetera