Xem Video Nâng chén tiêu sầu - Bích Phương #haveasip #vietcetera_podcast #vietcetera | Vietcetera
Billboard banner
Nâng chén tiêu sầu - Bích Phương #haveasip #vietcetera_podcast #vietcetera

Nâng chén tiêu sầu - Bích Phương #haveasip #vietcetera_podcast #vietcetera

01:27:47376 N lượt xem
Đã sao chép
Fact: Nếu theo đúng như dự định, Nâng Chén Tiêu Sầu phải được ra mắt vào 00h00 ngày 1/1/2024 chứ không phải 8/3/2024. Đã có chuyện xảy ra đằng sau MV đó. Cùng đón xem Have A Sip - Dark Hours vào 00h00, 16/03.

Xem phiên bản đầy đủ cuộc trò chuyện này trên Vietcetera Podcast, YouTube, Spotify hoặc Apple Podcast.