Xem Video TekAngels x Vietcetera: Chúng tôi bắt đầu như thế nào? | Vietcetera
Billboard banner
TekAngels x Vietcetera: Chúng tôi bắt đầu như thế nào?

TekAngels x Vietcetera: Chúng tôi bắt đầu như thế nào?

17:5412.2 N lượt xem
Đã sao chép
Vietcetera đã trải qua những thay đổi gì cho đến ngày hôm nay? Sứ mệnh và mô hình hiện tại của Vietcetera là gì? Trước đại dịch, chúng mình đã ứng biến như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong video này bởi CEO của Vietcetera. Got a story idea for us? team@vietcetera.com Instagram: https://goo.gl/gbcme7 Facebook: https://goo.gl/wp7ycT Visit us online: https://goo.gl/EfUB7N