Xem Video WeWork x Vietcetera: Trở về để xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn | Vietcetera
Billboard banner
WeWork x Vietcetera:  Trở về để xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn

WeWork x Vietcetera: Trở về để xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn

05:414083 lượt xem
Đã sao chép
Con người Việt Nam càng đi xa, khám phá được nhiều giá trị và bài học mới mẻ sẽ càng muốn trở về góp phần xây dựng một Việt Nam giàu có và đẹp đẽ hơn. Got a story idea for us? team@vietcetera.com Instagram: https://goo.gl/gbcme7 Facebook: https://goo.gl/wp7ycT Visit us online: https://goo.gl/EfUB7N #vietcetera #wework #environment #startup #homecoming #talkshow