Xem Video Charting a Path for Vietnam to Achieve Its Net-zero Goals | Vietcetera
Billboard banner
Charting a Path for Vietnam to Achieve Its Net-zero Goals

Charting a Path for Vietnam to Achieve Its Net-zero Goals

27:2111.5 N lượt xem
Đã sao chép
Don’t forget to subscribe to Vietcetera Event YouTube channel.

Fireside chat by Bruce Delteil, Managing Partner, Vietnam of McKinsey & Company
Topic: Charting a Path for Vietnam to Achieve Its Net-zero Goals

---

Chân thành cảm ơn các nhà tài trợ: AIA Vietnam (Nhà tài trợ Kim cương), Heineken VietNam (Nhà Tài trợ Vàng) cùng các Nhà tài trợ Bạc bao gồm Mastercard, FPT, Meta, Viglacera Corporation, Quảng Cáo Cốc Cốc, Cooley LLP, Robert Walters, Jio Health Việt Nam, và Đối tác trải nghiệm Chivas Regal.