Xem Video Vietnam Innovators Summit 2022 Recap | Vietcetera
Billboard banner
Vietnam Innovators Summit 2022 Recap

Vietnam Innovators Summit 2022 Recap

0:38355 lượt xem
Đã sao chép
Đừng quên theo dõi kênh bạn nhé.

Cùng nhìn lại hành trình của chuỗi sự kiện Vietnam Innovators Summit 2022 do Vietcetera tổ chức.

---

DTải app Vietcetera:

► iOS: https://bit.ly/Messenger-Vietcetera-App
► Android: https://bit.ly/Messenger-Vietcetera-A...

----
Theo dõi chúng tôi trên:

● Mail: team@vietcetera.com
● Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
● Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/
● Linkedin:

- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
● Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
● Twitter: https://twitter.com/vietcetera

#VietnamInnovators #Vietcetera #VietnamInnovators_Summit