Xem Video Để phí ship không còn là rào cản mua hàng - Tuấn Anh, Alpha Asimov Robotic và Mai Hương, Doordash | Vietcetera
Billboard banner
Để phí ship không còn là rào cản mua hàng - Tuấn Anh, Alpha Asimov Robotic và Mai Hương, Doordash

Để phí ship không còn là rào cản mua hàng - Tuấn Anh, Alpha Asimov Robotic và Mai Hương, Doordash

49:3711.4 N lượt xem
Đã sao chép
Đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube của Vietnam Innovators nhé: https://share.vietcetera.com/subscribe_VI

[English description below]

Giao hàng chặng cuối (Last Mile Delivery) là thuật ngữ được sử dụng trong quản lý chuỗi cung ứng, ý chỉ quá trình vận chuyển từ kho/ trung tâm đến tay người dùng cuối. Giai đoạn này là yếu tố quan trọng với các nhà bán lẻ trong thời đại công nghệ số. Tại Việt Nam, chi phi giao hàng chặng cuối hiện nay đang khá cao, gây nên trở ngại trong quá trình mua sắm.

Nhiều giải pháp được đưa ra với mong muốn tối ưu hóa chi phí. Cùng lắng nghe những giải pháp mà anh Nguyễn Tuấn Anh (Co-founder & CEO, Alpha Asimov Robotics) và chị Trần Mai Hương (Quản Lý Đối Tác Chiến Lược - Doordash) mang đến Vietnam Innovators hôm nay nhé!

Nếu quá bận rộn để xem video, bạn có thể nghe tập podcast này dưới dạng audio tại:
► Vietcetera Podcast: https://vietcetera.com/vn/podcast/vietnam-innovators-tieng-viet/s45-de-phi-ship-khong-con-la-rao-can-mua-hang-nguyen-tuan-anh-co-founder-ceo-alpha-asimov-robotic-va-tran-mai-huong-quan-ly-doi-tac-chien-luoc-doordash
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

Yêu thích tập podcast này, bạn có thể donate cho Vietnam Innovators tại:

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

© Bản quyền thuộc về Vietcetera

---

Don’t forget to subscribe to our dedicated Vietnam Innovators channel: https://www.youtube.com/@vietnaminnovators

Last Mile Delivery is a term used in supply chain management, referring to the transportation process from distribution centers to end users. This stage is crucial for retailers in the digital age. In Vietnam, the cost of last-mile delivery is currently quite high, posing obstacles in the shopping process.

Various solutions have been proposed with the aim of optimizing costs. Let's listen to the solutions presented by Mr. Nguyen Tuan Anh (Co-founder & CEO of Alpha Asimov Robotics) and Ms. Tran Mai Huong (Strategic Partnership Manager - Doordash) on today's Vietnam Innovators!

Audio Podcast:
► Vietcetera Podcast:
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

If you find something interesting, you can donate to Vietnam Innovators at:

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

—-

Download Vietcetera mobile app:

► iOS: https://bit.ly/Messenger-Vietcetera-App
► Android: https://bit.ly/Messenger-Vietcetera-Android

---

You can follow our co-hosts on social media:

Hao Tran
Instagram: https://www.instagram.com/haontran/
Facebook: https://www.facebook.com/haontran/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haontran/

Miro Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/Miro.NguyenHuu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cuong-nguyen-huu-miro-24844583/

---

Follow us on other platform:

● Mail: team@vietcetera.com
● Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
● Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/
● Linkedin:

- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
● Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
● Twitter: https://twitter.com/vietcetera

© Copyright by Vietcetera Channel ☞ Do not Reup

#Vietcetera_Podcast #Vietnam_Innovators #Vietcetera