Xem Video Mô hình khu công nghiệp sinh thái, đầu tư bền vững - Bruno Jaspaert, CEO DEEP C Industrial Zones | Vietcetera
Billboard banner
Mô hình khu công nghiệp sinh thái, đầu tư bền vững - Bruno Jaspaert, CEO DEEP C Industrial Zones

Mô hình khu công nghiệp sinh thái, đầu tư bền vững - Bruno Jaspaert, CEO DEEP C Industrial Zones

36:3210 N lượt xem
Đã sao chép
Subscribe to Vietnam Innovators channel: https://www.youtube.com/@vietnaminnovators

Vietnam Innovators Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrhnsc6CvcosEZ5eC29w_Eo6bhJ-ZOnR

[English description below]

Khách mời của Vietnam Innovators tuần này là ông Bruno Jaspaert - Giám đốc điều hành tại DEEP C Industrial Zones, một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, sản xuất, quản lý dự án, đổi mới và chiến lược tại các công ty đa quốc gia hàng đầu tại châu Á và châu Âu.

Trong tập tuần này của podcast Vietnam Innovators, Bruno Jaspaert sẽ chia sẻ về tầm nhìn của DEEP C trong việc cung cấp dịch vụ đầu tư đáng tin cậy và bền vững cho các doanh nghiệp mở rộng và hoạt động tại Việt Nam.

Mời bạn cùng lắng nghe.

---

Bruno Jaspaert is CEO at DEEP C Industrial Zones, one of the largest industrial zone developers in Vietnam. Prior to this position, he has more than 20 years of demonstrated experience with sales, production, project, innovation and strategy management in leading multinational companies throughout Asia and Europe.

In this week episode of Vietnam Innovators, Bruno Jaspaert will share his insight about DEEP C’s mission to provide a reliable and sustainable investment location for businesses expanding and operating in Vietnam.

Let’s tune in and find out

Donate:

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

------------------------------
Nghe bản audio/ Listen to this Podcast on:
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

--------------------------------
Tải app Vietcetera/ Download Vietcetera Application:
► iOS: https://share.vietcetera.com/Appstore
► Android: https://share.vietcetera.com/GooglePlay

You can follow our co-hosts on social media:

---

Hao Tran
Instagram: https://www.instagram.com/haontran/
Facebook: https://www.facebook.com/haontran/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haontran/

Miro Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/Miro.NguyenHuu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cuong-nguyen-huu-miro-24844583/

---------------------------------
Về Vietcetera/ About Vietcetera: https://www.youtube.com/c/vietcetera/...

- Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
- Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/
- Linkedin:
- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
- Twitter: https://twitter.com/vietcetera
- Email: team@vietcetera.com

© Bản quyền thuộc về Vietcetera
© Copyright by Vietcetera Channel ☞ Do not Reup

#Vietcetera_Podcast #Vietnam_Innovators_EN #Vietcetera