Xem Video Bước tiến mới trong ngành y tế Việt Nam - Dr. Dilshaad Ali Bin Abas Ali - Hoan My Medical Group | Vietcetera
Billboard banner
Bước tiến mới trong ngành y tế Việt Nam - Dr. Dilshaad Ali Bin Abas Ali - Hoan My Medical Group

Bước tiến mới trong ngành y tế Việt Nam - Dr. Dilshaad Ali Bin Abas Ali - Hoan My Medical Group

37:1053 N lượt xem
Đã sao chép
Subscribe to Vietnam Innovators channel: https://www.youtube.com/@vietnaminnovators

Vietnam Innovators Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrhnsc6CvcosEZ5eC29w_Eo6bhJ-ZOnR

[English description below]

Tập podcast Vietnam Innovators tuần này thảo luận về những thay đổi và bước tiến đang diễn ra trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Dr.Dilshaad Ali Bin Abas Ali, Group CEO tại Hoan My Medical Group sẽ mang đến những thông tin chi tiết về việc thúc đẩy sự thay đổi và cải thiện chăm sóc sức khoẻ lấy bệnh nhân làm trung tâm (patient-centered care)

Cuộc trò chuyện bàn về tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức phòng ngừa trong bối cảnh y tế Việt Nam đang có nhiều chuyển dịch. Cùng khám phá cách các nền tảng chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số giúp người dùng kết nối với các dịch vụ y tế, tư vấn và các chương trình chăm sóc sức khỏe cho mọi nhóm thu nhập.

Theo dõi cuộc trò chuyện giữa host Hảo Trần và khách mời để cùng khám phá tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam cũng như những nỗ lực đột phá đang được ứng dụng trong ngành.

---

Join us for this week's episode of Vietnam Innovators as we explore the revolution happening in Vietnam's healthcare sector. Dr. Dilshaad Ali Bin Abas Ali, Group CEO Hoan My Medical Group, shares his insights on driving change and improving patient-centered care.

We discuss the importance of prevention, awareness, and education in promoting a culture of well-being amidst Vietnam's shift towards preventive healthcare. Discover how a digital healthcare platform is providing affordable access to medical services, consultations, and wellness programs for all income levels. We also tackle the challenges of introducing disruptive innovations and the role of talent acquisition and digital education in advancing the sector.

Don't miss this captivating episode as we uncover the future of healthcare in Vietnam and the groundbreaking efforts shaping the industry.Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.

Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

[Sponsor message].

If you come across something intriguing, kindly consider making a donation.

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

-------------------------------
Nghe bản audio/ Listen to this Podcast on:
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

--------------------------------
Tải app Vietcetera/ Download Vietcetera Application:
► iOS: https://share.vietcetera.com/Appstore
► Android: https://share.vietcetera.com/GooglePlay

---

You can follow our co-hosts on social media:

Hao Tran
Instagram: https://www.instagram.com/haontran/
Facebook: https://www.facebook.com/haontran/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haontran/

Miro Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/Miro.NguyenHuu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cuong-nguyen-huu-miro-24844583/

---------------------------------
Về Vietcetera/ About Vietcetera: https://www.youtube.com/c/vietcetera/...

- Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
- Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/
- Linkedin:
- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
- Twitter: https://twitter.com/vietcetera
- Email: team@vietcetera.com

© Bản quyền thuộc về Vietcetera
© Copyright by Vietcetera Channel ☞ Do not Reup

#Vietcetera_Podcast #Vietnam_Innovators_EN #Vietcetera