Xem Video Bức tranh truyền thông trong kỷ nguyên số - Dale Nottingham, Founder &CEO, Afflatus Media Group | Vietcetera
Billboard banner
Bức tranh truyền thông trong kỷ nguyên số - Dale Nottingham, Founder &CEO, Afflatus Media Group

Bức tranh truyền thông trong kỷ nguyên số - Dale Nottingham, Founder &CEO, Afflatus Media Group

46:3945.6 N lượt xem
Đã sao chép
Subscribe to Vietnam Innovators channel: https://www.youtube.com/@vietnaminnovators

Vietnam Innovators Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrhnsc6CvcosEZ5eC29w_Eo6bhJ-ZOnR

[English description below]

In this episode of Vietnam Innovators, we join host Hao Tran as he has a talk with our special guest Dale Nottingham - Founder & CEO of Afflatus Media Group (AMG).

In this episode, Dale shares his background and the media company, as well as the strategy focused on building brands and providing creative media services in Vietnam. Dale also discusses the overall landscape of the media industry in the digital age, the changes, challenges, and opportunities for the industry, and AMG's strategies in that context.

Tune in to this conversation to not miss valuable insights about the media industry in Vietnam.

---

Trong tập Vietnam Innovators này, chúng ta sẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữ host Hảo Trần với khách mời là ông Dale Nottingham - Founder & CEO của Afflatus Media Group (AMG)

Tại cuộc trò chuyện, khách mời chia sẻ về quá trình hình thành và công ty truyền thông của ông cũng như chiến lược tập trung vào xây dựng thương hiệu và cung cấp dịch vụ truyền thông sáng tạo tại Việt Nam. Dale cũng thảo luận về bức tranh tổng quan của ngành truyền thông trong thời đại số, những thay đổi, thách thức và cơ hội cho ngành và những chiến lược của AMG trong bối cảnh đó.

Cùng đón xem cuộc trò chuyện này để không bỏ lỡ những chia sẻ giá trị về lĩnh vực truyền thông được chia sẻ tại podcast Vietnam Innovators.

If you come across something intriguing, kindly consider making a donation.

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

-------------------------------
Nghe bản audio/ Listen to this Podcast on:
► Vietcetera Podcast: https://vietcetera.com/vn/podcast/vietnam-innovators/running-a-media-company-in-a-tech-driven-landscape-dale-nottingham-founder-ceo-of-afflatus-media-group-amg-s445
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

--------------------------------
Tải app Vietcetera/ Download Vietcetera Application:
► iOS: https://share.vietcetera.com/Appstore
► Android: https://share.vietcetera.com/GooglePlay

---

You can follow our co-hosts on social media:

Hao Tran
Instagram: https://www.instagram.com/haontran/
Facebook: https://www.facebook.com/haontran/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haontran/

Miro Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/Miro.NguyenHuu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cuong-nguyen-huu-miro-24844583/

---------------------------------
Về Vietcetera/ About Vietcetera: https://www.youtube.com/c/vietcetera/...

- Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
- Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/
- Linkedin:
- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
- Twitter: https://twitter.com/vietcetera
- Email: team@vietcetera.com

© Bản quyền thuộc về Vietcetera
© Copyright by Vietcetera Channel ☞ Do not Reup

#Vietcetera_Podcast #Vietnam_Innovators_EN #Vietcetera