Xem Video Thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp - triển vọng nào cho 2024? - The Anh, KPMG Vietnam | Vietcetera
Billboard banner
Thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp - triển vọng nào cho 2024? - The Anh, KPMG Vietnam

Thị trường mua bán, sáp nhập doanh nghiệp - triển vọng nào cho 2024? - The Anh, KPMG Vietnam

35:135062 lượt xem
Đã sao chép
Subscribe to Vietnam Innovators channel: https://www.youtube.com/@vietnaminnovators

Vietnam Innovators Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrhnsc6CvcosEZ5eC29w_Eo6bhJ-ZOnR

[English description below]

Trong tập này của podcast Vietnam Innovators, chúng ta sẽ khám phá thế giới của các nhà tư vấn Mua bán & Sáp nhập - Mergers and Acquisitions (M&A) và vai trò không thể thiếu của họ trong thị trường Việt Nam. Cùng host Hảo Trần tìm hiểu về cách những nhà tư vấn này, đặc biệt là KPMG, đóng vai trò là những trung gian quan trọng, nối liền sự giao thương giữa người mua và người bán, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp mới bước vào lĩnh vực M&A.

Khách mời là ông The Anh - Partner & Head of Corporate Finance, KPMG Vietnam sẽ chia sẻ về những thách thức và xu hướng hiện tại liên quan đến M&A, cả ở Việt Nam và trên toàn cầu, cùng thảo luận về sự suy giảm gần đây trong lĩnh vực M&A, đồng thời xem xét triển vọng kinh tế toàn cầu cho năm 2024.

Cùng theo dõi cuộc trò chuyện này nhé.

---

In this episode of Vietnam Innovators podcast, we delve into the world of Mergers and Acquisitions (M&A) advisors and their indispensable role in the Vietnamese market. Join us as we explore how these advisors, specifically KPMG, act as vital intermediaries, bridging the gap between buyers and sellers, especially for those venturing into the realm of M&A for the first time.

Our speaker - Mr.The Anh, Partner & Head of Corporate Finance, KPMG Vietnam also sheds light on the current challenges and trends surrounding M&A, both in Vietnam and globally. We discuss the recent decline in volume and value within the M&A landscape, while also considering the macroeconomic outlook for 2024. As companies grapple with the decision to pursue fundraising or M&A, we examine whether it's prudent to proceed now or postpone until the following year.

If you come across something intriguing, kindly consider making a donation.

● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

-------------------------------
Nghe bản audio/ Listen to this Podcast on:
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

--------------------------------
Tải app Vietcetera/ Download Vietcetera Application:
► iOS: https://share.vietcetera.com/Appstore
► Android: https://share.vietcetera.com/GooglePlay

---

You can follow our co-hosts on social media:

Hao Tran
Instagram: https://www.instagram.com/haontran/
Facebook: https://www.facebook.com/haontran/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haontran/

Miro Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/Miro.NguyenHuu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cuong-nguyen-huu-miro-24844583/

---------------------------------
Về Vietcetera/ About Vietcetera: https://www.youtube.com/c/vietcetera/...

- Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
- Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/
- Linkedin:
- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
- Twitter: https://twitter.com/vietcetera
- Email: team@vietcetera.com

© Bản quyền thuộc về Vietcetera
© Copyright by Vietcetera Channel ☞ Do not Reup

#Vietcetera_Podcast #Vietnam_Innovators_EN #Vietcetera