Xem Video “Vietnam Innovators cứ như một khoá MBA thu nhỏ” - Miro Nguyễn, Host Vietnam Innovators Tiếng Việt | Vietcetera
Billboard banner
“Vietnam Innovators cứ như một khoá MBA thu nhỏ” - Miro Nguyễn, Host Vietnam Innovators Tiếng Việt

“Vietnam Innovators cứ như một khoá MBA thu nhỏ” - Miro Nguyễn, Host Vietnam Innovators Tiếng Việt

40:4412 N lượt xem
Đã sao chép
Subscribe to Vietnam Innovators channel: https://www.youtube.com/@vietnaminnovators

Vietnam Innovators Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWrhnsc6CvcosEZ5eC29w_Eo6bhJ-ZOnR

[English description below]

Tuần này, chúng ta sẽ được thưởng thức một tập Vietnam Innovators đặc biệt, khi cả hai host của chương trình là anh Hảo Trần và Miro Nguyễn ngồi lại với nhau và cùng nhìn lại chặng đường hai mùa vừa qua.

Sau hơn 30 tập podcast, host Miro Nguyễn sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và bài học đáng giá, được rút ra từ những cuộc gặp gỡ và trò chuyện với các chuyên gia cũng như nhà lãnh đạo từ nhiều lĩnh vực. Anh đã học được những bài học gì và tìm ra những giá trị gì từ việc dẫn dắt Vietnam Innovators? Cùng host Hảo Trần lắng nghe và tìm hiểu nhé.

---

This week on Vietnam Innovators, we have a very special episode as our co-host, Miro Nguyễn, joins Hao Tran to reflect on the past two seasons of the podcast.

With over 30 episodes featuring conversations with experts and leaders across various industries, Miro shares valuable insights and lessons learned as a curious and engaged host. Tune in to discover his thoughts on the future of Vietnam's innovation and entrepreneurship ecosystem.

Listen to this episode on YouTube
Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

---

Donate:

● Nút Super Thanks trên Youtube
● Patreon: https://www.patreon.com/vietcetera
● Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/vietcetera

-------------------------------
Nghe bản audio/ Listen to this Podcast on:
► Spotify: https://bit.ly/VI-Eng-Series-Spotify
► Apple Podcast: https://bit.ly/VI-Eng-Series-AP

--------------------------------
Tải app Vietcetera/ Download Vietcetera Application:
► iOS: https://share.vietcetera.com/Appstore
► Android: https://share.vietcetera.com/GooglePlay

---

You can follow our co-hosts on social media:

Hao Tran
Instagram: https://www.instagram.com/haontran/
Facebook: https://www.facebook.com/haontran/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/haontran/

Miro Nguyen
Facebook: https://www.facebook.com/Miro.NguyenHuu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/dr-cuong-nguyen-huu-miro-24844583/

---------------------------------
Về Vietcetera/ About Vietcetera: https://www.youtube.com/c/vietcetera/...

- Facebook: https://www.facebook.com/vietcetera
- Instagram: https://www.instagram.com/vietcetera/

- Linkedin:
- VN: https://www.linkedin.com/showcase/vie...
- EN: https://www.linkedin.com/company/viet...
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@vietceteraadvice
- Twitter: https://twitter.com/vietcetera
- Email: team@vietcetera.com

© Bản quyền thuộc về Vietcetera
© Copyright by Vietcetera Channel ☞ Do not Reup

#Vietcetera_Podcast #Vietnam_Innovators_EN #Vietcetera