PGS.TS Nguyễn Phương Mai's profile at Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
PGS.TS Nguyễn Phương Mai
Expert

PGS.TS Nguyễn Phương Mai

Giáo sư, cựu nhà báo và tác giả của Con Đường Hồi Giáo

PGS.TS Nguyễn Phương Mai giảng dạy và nghiên cứu Giao tiếp & Quản Trị đa văn hoá với các khoá đào tạo doanh nghiệp trên phương pháp liên ngành kết hợp với kiến thức thần kinh não bộ (neuroscience).

Chị đã ...