7 Đại tội của não bộ: Vì sao trí nhớ không đáng tin? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

7 Đại tội của não bộ: Vì sao trí nhớ không đáng tin?

Trí nhớ là kẻ lừa đảo với 7 tội danh sau.

Linh Thảo @in_prairie cho Vietcetera

Editor's Pick