"Anh cho em xin lại tờ 10.000 đó đi." | Vietcetera
Billboard banner
21 Thg 12, 2020
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Anh cho em xin lại tờ 10.000 đó đi."

"Vì sao?"

"Anh cho em xin lại tờ 10.000 đó đi."

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

Trong một phòng khám bác sỹ
- Anh cho em xin lại tờ 10.000 đó đi, em bỏ trong túi gần một tháng nay rồi.
- Của mẹ viết cho em hả?
- Dạ không, em được ai đó tình cờ trả lại tiền thừa, lúc nào móc ra cũng đắn đo, tiêng tiếc, không dám tiêu. Kiểu vừa thấy dễ thương vừa thấy hẫng hẫng, nhiều khi không biết người con này đã thành công chưa.
- Nếu như anh, anh sẽ tiêu tờ này liền.
- Vì sao?
- Để nó còn có cơ hội quay lại người đã lỡ làm mất nó chứ.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.