Bóc Term: Simp là gì? Bạn có nằm trong hội lụy tình không? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc Term: Simp là gì? Bạn có nằm trong hội lụy tình không?

Simp khiến người ta nhớ về những chuyện cay đắng mà các chàng trai từng thích ai đó đều gặp, ví dụ như nhắn 1000 tin để chỉ nhận được một icon.

Nguồn: Phim Chungking Express