CSR là gì mà quan trọng với các doanh nghiệp ngày nay? | Vietcetera
Billboard banner

CSR là gì mà quan trọng với các doanh nghiệp ngày nay?

CSR được xem là điều kiện bắt buộc trong chiến lược vận hành và phát triển của doanh nghiệp.
CSR là gì mà quan trọng với các doanh nghiệp ngày nay?

Các doanh nghiệp Việt Nam đang thể hiện trách nhiệm cộng đồng trong một số hoạt động thường niên

1. CSR là gì?

CSR (danh từ) là viết tắt của corporate social responsibility - được hiểu chung là những hoạt động đóng góp cho xã hội của doanh nghiệp.

Thuật ngữ CSR xuất hiện trong các cuộc thảo luận liên quan đến cam kết của doanh nghiệp về đạo đức trong kinh doanh. Đồng thời, nó cũng đóng góp cho sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội.

Thông qua CSR, doanh nghiệp sẽ đảm bảo mang đến những lợi ích thiết thực cho người lao động và cho cộng đồng.

Các chiến dịch CSR thường bao gồm các mục đích như:

  • Bảo vệ môi trường bền vững
  • Đảm bảo quyền lợi cho người lao động
  • Hợp tác hiệu quả với cộng đồng địa phương
  • Chống tham nhũng
  • Quan tâm đến các vấn đề, hiện trạng xã hội

Nội dung và hình thức triển khai CSR phụ thuộc nhiều vào loại hình kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp.

Một chiến lược CSR hiệu quả có thể mang về cho doanh nghiệp những lợi ích như: bảo vệ danh tiếng và gia tăng lợi thế cạnh tranh; phát triển giá trị và hình ảnh thương hiệu; thu hút nhân tài và đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng.

2. CSR bắt nguồn từ đâu?

Thuật ngữ CSR chính thức được đặt ra bởi nhà kinh tế học Howard Bowen trong quyển Social Responsibilities of the Businessman (Trách nhiệm xã hội của doanh nhân) của ông vào năm 1953.

Thực tế, khái niệm về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã xuất hiện trong nhiều tài liệu học thuật từ trước Thế chiến thứ 2. Khi đó người ta thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp phát triển, trường tồn đều có ý thức và hành động vì xã hội.

Năm 1971, khái niệm "hợp đồng xã hội" lần đầu được đưa ra bởi Ủy ban Phát triển Kinh tế Hoa Kỳ. Hợp đồng này cụ thể hóa ý tưởng: các doanh nghiệp có thể hoạt động và tồn tại là do sự đồng thuận của công chúng. Do đó, họ phải có nghĩa vụ đóng góp lại cho xã hội.

Đến nay, CSR đã trở nên phổ biến khắp thế giới. Các doanh nghiệp buộc phải có ý thức hơn về trách nhiệm của mình với cộng đồng. Thay vì xem CSR như gánh nặng về chi phí, các doanh nghiệp dần coi nó như chiến lược phát triển hiệu quả.

3. Sử dụng CSR như thế nào?

Tiếng Anh

A: Does CSR require a paradigm shift?

B: Absolutely. Companies should not only do some add-on philanthropic things, but should change their strategies and business models and really build the CSR approach into their management accounting and control systems.

Tiếng Việt

A: CSR có thay đổi mô hình hoạt động không?

B: Chắc chắn rồi. Các công ty không chỉ nên bổ sung một số hoạt động từ thiện, ngoài ra còn nên thay đổi mô hình và chiếc lược kinh doanh của họ. Đặc biệt là xây dựng CSR vào hệ thống quản lý và giám sát nữa.

4. Các thuật ngữ liên quan

  • Business Ethics (danh từ): đạo đức kinh doanh - tổ hợp các nguyên tắc, chuẩn mực về hành vi của chủ thể kinh doanh.
  • Sustainability(danh từ): tính bền vững - đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai về 3 khía cạnh: kinh tế, môi trường và xã hội.
  • Cause-related Marketing(danh từ): tiếp thị dựa trên mục đích cao đẹp - hình thức tiếp thị thông qua việc trích một phần doanh thu cho công tác thiện nguyện, bảo vệ môi trường...

Đọc thêm về CSR tại Vietcetera:

[Bài viết] Doanh nghiệp nên dành bao nhiêu ngân sách cho CSR?

[Bài viết] Làm thế nào để xây dựng một chương trình CSR hiệu quả? Chia sẻ từ đơn vị tiên phong Coca-Cola

[Bài viết] Tóm Lại Là: Tưởng chai Innisfree giấy, ai ngờ nhựa!