"Định luật" Murphy: Trong cái rủi có cái xui | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

"Định luật" Murphy: Trong cái rủi có cái xui

"Định luật" Murphy: Trong cái rủi có cái xui

Đã là xui xẻo mà còn có hẳn một định luật. Càng đọc càng thấy bản thân sao mà "bất lực"

Nguồn: Know Your Meme

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích