30 Tình huống ai cũng gặp chứng tỏ "định luật" Murphy đúng | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

30 Tình huống ai cũng gặp chứng tỏ "định luật" Murphy đúng

Tiếp nối "định luật" Murphy. Hãy thử xem liệu bạn có thể "đen" tới mức nào

Nguồn: Jackie Chan meme/Thiết kế của Trà Nhữ @averagetea

Editor's Pick