Đọc vị Gen Z: Lời giải cho bài toán hóc búa của ngành truyền thông và quảng cáo | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đọc vị Gen Z: Lời giải cho bài toán hóc búa của ngành truyền thông và quảng cáo

Được sinh ra vào thời kỳ bùng nổ mạng xã hội, Gen Z mang những giá trị rất riêng không giống thế hệ nào trước đó.

Nguồn: Shutterstock.

Editor's Pick