NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Arnaud Daleau của nhà hàng Park Hyatt Saigon | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Arnaud Daleau của nhà hàng Park Hyatt Saigon

NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Arnaud Daleau của nhà hàng Park Hyatt Saigon

Gặp đầu bếp Arnaul Daleau, bếp phó tại Park Hyatt Saigon, một thành viên tham gia sự kiện ẩm thực Nosh Saigon 2019.

Yêu thích