NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Calvin Bùi của nhà hàng El Camino | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Calvin Bùi của nhà hàng El Camino

Gặp đầu bếp Calvin Bùi, chủ nhà hàng El Camino, một thành viên của sự kiện ẩm Nosh Saigon 2019.