NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Julien Perraudin của nhà hàng Quince Saigon | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Julien Perraudin của nhà hàng Quince Saigon

NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Julien Perraudin của nhà hàng Quince Saigon

Gặp đầu bếp Julien Perraudin, bếp trưởng tại nhà hàng Quince Saigon, một thành viên tham gia sự kiện ẩm thực Nosh Saigon 2019.

Yêu thích