NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Tristan Ngô của nhà hàng Skewers | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

NOSH Saigon 2019: Trò chuyện cùng đầu bếp Tristan Ngô của nhà hàng Skewers

Gặp đầu bếp Tristan Ngô, người sáng lập tập đoàn Skewers Hospitality Group, một thành viên của sự kiện ẩm thực NOSH Saigon 2019.