Bóc Term: Vì sao người Việt nên ngưng dùng từ pê đê? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Bóc Term: Vì sao người Việt nên ngưng dùng từ pê đê?

Ở Việt Nam, pê đê (hay bê đê) thường mang nghĩa miệt thị, chỉ những người đàn ông đồng tính hoặc có tính nữ.

Nguồn: Shutterstock