Podcast #34 Tập trung - để thành công và hạnh phúc | Vietcetera
Billboard banner
#34 Tập trung - để thành công và hạnh phúc

30 Thg 09

#34 Tập trung - để thành công và hạnh phúc

Đã sao chép

Điều quan trọng để thành công là không để cho những ý nghĩ lan man ấy chiếm lĩnh ta, hãy chọn một vài ý nghĩ quan trọng nhất và tập trung thời gian cho nó. Không một người thành công lớn nào do ăn may cả (hoặc nếu có cũng chỉ là ngắn hạn), mà là kết quả của sự đầu tư và tập trung sức lực, trí não cho công việc của họ.Trong tập A Long Day With Meow này, cùng anh Lê Hồng Lâm đi qua 3 nhân vật, 3 câu chuyện khác nhau, hy vọng sẽ mang đến cho bạn một chút cảm hứng, để tập trung cho mục tiêu công việc hay sự nghiệp của đời mình.

NỘI DUNG PODCAST

Điều quan trọng để thành công là không để cho những ý nghĩ lan man ấy chiếm lĩnh ta, hãy chọn một vài ý nghĩ quan trọng nhất và tập trung thời gian cho nó. Không một người thành công lớn nào do ăn may cả (hoặc nếu có cũng chỉ là ngắn hạn), mà là kết quả của sự đầu tư và tập trung sức lực, trí não cho công việc của họ.

Trong tập A Long Day With Meow này, cùng anh Lê Hồng Lâm đi qua 3 nhân vật, 3 câu chuyện khác nhau, hy vọng sẽ mang đến cho bạn một chút cảm hứng, để tập trung cho mục tiêu công việc hay sự nghiệp của đời mình.

Liên kết

Các tập
Mới nhất