Podcast #35 Hiểu chính mình, chinh phục hạnh phúc | Vietcetera
Billboard banner
#35 Hiểu chính mình, chinh phục hạnh phúc

14 Thg 10

#35 Hiểu chính mình, chinh phục hạnh phúc

Đã sao chép

Cảm xúc, theo tiến sĩ, nhà bác học Neel Burton, là thứ quyết định lựa chọn của mỗi con người về nghề nghiệp, tình yêu, chính trị và tôn giáo. Hiểu và quản lý được cảm xúc của mình là cách ta hiểu bản thân và xây dựng nhân sinh quan, kết nối với xã hội. Cảm xúc quan trọng đến vậy, nhưng nhiều người trong chúng ta lại hay có thói quen ngó lơ, gạt bỏ chính cảm xúc của mình vì cho rằng cảm xúc có thể ảnh hưởng lên chúng ta một cách tiêu cực.Nhưng bạn có biết, đôi khi hiểu được những điều tiêu cực đó lại là chìa khóa cho hạnh phúc của chúng ta. Vì cũng như Neel Burton nói trong cuốn sách Thiên đường và Địa ngục - Tâm lý học về 26 loại cảm cúc: “Một cảm xúc tưởng là tiêu cực cũng có tính chất tích cực của nó”.Lắng nghe podcast A long day with Meow tuần này để hiểu thêm về chủ đề thú vị này nhé!

NỘI DUNG PODCAST

Cảm xúc, theo tiến sĩ, nhà bác học Neel Burton, là thứ quyết định lựa chọn của mỗi con người về nghề nghiệp, tình yêu, chính trị và tôn giáo. Hiểu và quản lý được cảm xúc của mình là cách ta hiểu bản thân và xây dựng nhân sinh quan, kết nối với xã hội. Cảm xúc quan trọng đến vậy, nhưng nhiều người trong chúng ta lại hay có thói quen ngó lơ, gạt bỏ chính cảm xúc của mình vì cho rằng cảm xúc có thể ảnh hưởng lên chúng ta một cách tiêu cực.

Nhưng bạn có biết, đôi khi hiểu được những điều tiêu cực đó lại là chìa khóa cho hạnh phúc của chúng ta. Vì cũng như Neel Burton nói trong cuốn sách Thiên đường và Địa ngục - Tâm lý học về 26 loại cảm cúc: “Một cảm xúc tưởng là tiêu cực cũng có tính chất tích cực của nó”.

Lắng nghe podcast A long day with Meow tuần này để hiểu thêm về chủ đề thú vị này nhé!

Liên kết

Các tập
Mới nhất