Podcast #37 Vẻ đẹp của những kể điên | Vietcetera
Billboard banner
#37 Vẻ đẹp của những kể điên

11 Thg 11

#37 Vẻ đẹp của những kể điên

Đã sao chép

Đâu đó ở thành phố Gotham năm 1981, có một tên hề mang tên Joker, reo rắc những nỗi sợ cho người dân với những tội ác kinh hãi và nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của căn bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội.Joker hay Harley Quinn cũng chỉ là sản phẩm hư cấu sáng tạo của truyện tranh và điện ảnh. Còn nhìn dưới góc độ tâm thần học, tác giả Neel Burton trong cuốn “Ý nghĩa của sự điên loạn” đã mổ xẻ chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội như là một căn bệnh khiến người mắc phải thờ ơ, chai lì với cảm xúc, xem thường các chuẩn mực và quy định trong xã hội và hành động bốc đồng mà không biết hối lỗi hay rút kinh nghiệm.Như đã bật mí ở số lần trước, số A Long Day With Meow tuần này sẽ khám phá kỹ hơn về chủ đề này, để hiểu một căn bệnh nguy hiểm này có những dấu hiệu nhận biết gì, và cách nó có thể ảnh hưởng lên cuộc sống chúng ta theo chiều hướng xấu đi, hoặc đáng ngạc nhiên hơn là, tốt hơn.

NỘI DUNG PODCAST

Đâu đó ở thành phố Gotham năm 1981, có một tên hề mang tên Joker, reo rắc những nỗi sợ cho người dân với những tội ác kinh hãi và nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của căn bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Joker hay Harley Quinn cũng chỉ là sản phẩm hư cấu sáng tạo của truyện tranh và điện ảnh. Còn nhìn dưới góc độ tâm thần học, tác giả Neel Burton trong cuốn “Ý nghĩa của sự điên loạn” đã mổ xẻ chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội như là một căn bệnh khiến người mắc phải thờ ơ, chai lì với cảm xúc, xem thường các chuẩn mực và quy định trong xã hội và hành động bốc đồng mà không biết hối lỗi hay rút kinh nghiệm.

Như đã bật mí ở số lần trước, số A Long Day With Meow tuần này sẽ khám phá kỹ hơn về chủ đề này, để hiểu một căn bệnh nguy hiểm này có những dấu hiệu nhận biết gì, và cách nó có thể ảnh hưởng lên cuộc sống chúng ta theo chiều hướng xấu đi, hoặc đáng ngạc nhiên hơn là, tốt hơn.


Liên kết

Các tập
Mới nhất