Podcast Rainbow Washing - Cầu vồng đâu chỉ làm màu? - Bít Tất #159 | Vietcetera
Billboard banner
Rainbow Washing - Cầu vồng đâu chỉ làm màu? - Bít Tất #159

24 Thg 06

Rainbow Washing - Cầu vồng đâu chỉ làm màu? - Bít Tất #159

Đã sao chép

11 tháng trong năm đều có combo gà nước burger 90k, chỉ tới tháng 6 là "Mừng tháng tự hào với combo 190k bao gồm gà nước burger và vỏ hộp cờ lục sắc". Nhưng dù treo nhiều cờ cầu vồng và nhận nhiều lợi nhuận từ việc này, nhiều nhãn hàng vẫn không có hành động cụ thể trong việc hỗ trợ cộng đồng LGBT+. Vì thế, việc này được gọi là rainbow washing. Sau việc set avatar cầu vồng thì nên làm gì? Làm sao để biết nhãn hàng nào đang rainbow washing? Tháng Tự hào, cùng trả lời những câu hỏi này với Tạ Quốc Kỳ Nam - ACD của Vietcetera - và editor Mai Nguyễn nhé. >> Rainbow capitalism là gì? Khi chủ nghĩa tư bản đội lốt hoạt động xã hội

NỘI DUNG PODCAST

11 tháng trong năm đều có combo gà nước burger 90k, chỉ tới tháng 6 là "Mừng tháng tự hào với combo 190k bao gồm gà nước burger và vỏ hộp cờ lục sắc". Nhưng dù treo nhiều cờ cầu vồng và nhận nhiều lợi nhuận từ việc này, nhiều nhãn hàng vẫn không có hành động cụ thể trong việc hỗ trợ cộng đồng LGBT+. 

Vì thế, việc này được gọi là rainbow washing. Sau việc set avatar cầu vồng thì nên làm gì? Làm sao để biết nhãn hàng nào đang rainbow washing? Tháng Tự hào, cùng trả lời những câu hỏi này với Tạ Quốc Kỳ Nam - ACD của Vietcetera - và editor Mai Nguyễn nhé.

>> Rainbow capitalism là gì? Khi chủ nghĩa tư bản đội lốt hoạt động xã hội

Các tập
Mới nhất