Podcast Cha mẹ độc hại - Bít Tất #173 | Vietcetera
Billboard banner
Cha mẹ độc hại - Bít Tất #173

05 Thg 08

Cha mẹ độc hại - Bít Tất #173

Đã sao chép

Mối quan hệ của cha mẹ và con cái cơ bản đều bắt nguồn từ tình yêu thương. Nhưng theo nhiều cách, tình yêu thương có thể trở nên độc hại một cách âm thầm. Sự quan tâm giờ đây trở thành kiểm soát, tạo gánh nặng khiến cha mẹ và con cái ngày càng xa nhau. Tuy nhiên, cha mẹ cũng có tâm tư riêng, con cái cũng có những điều khó nói. Thay đổi một hành vi không thể vội vã, cũng như xây dựng một gia đình biết thấu hiểu đòi hỏi nỗ lực từ cả cha mẹ và con cái.  >> Aaron Toronto, Nhã Uyên: Đêm Tối Rực Rỡ! là quá trình chữa lành THÔNG TIN TẬP Host: Diệp Khoa, Bích Hồ Guest: Nhã Uyên - diễn viên phim Đêm Tôi Rực Rỡ Podcast show: Bít Tất

NỘI DUNG PODCAST

Mối quan hệ của cha mẹ và con cái cơ bản đều bắt nguồn từ tình yêu thương. Nhưng theo nhiều cách, tình yêu thương có thể trở nên độc hại một cách âm thầm. Sự quan tâm giờ đây trở thành kiểm soát, tạo gánh nặng khiến cha mẹ và con cái ngày càng xa nhau. 

Tuy nhiên, cha mẹ cũng có tâm tư riêng, con cái cũng có những điều khó nói. Thay đổi một hành vi không thể vội vã, cũng như xây dựng một gia đình biết thấu hiểu đòi hỏi nỗ lực từ cả cha mẹ và con cái. 

>> Aaron Toronto, Nhã Uyên: Đêm Tối Rực Rỡ! là quá trình chữa lành

THÔNG TIN TẬP

Host: Diệp Khoa, Bích Hồ

Guest: Nhã Uyên - diễn viên phim Đêm Tôi Rực Rỡ

Podcast showBít Tất

Các tập
Mới nhất